“På eget ansvar?” – Tvangsevakueringen av Nord-Troms.

12. september 2019

kl. 18.00

Sted: Lyngen folkebibliotek, 2.etg Elektro-Sport
Strandveien 16

Heidi Stenvold er ansatt som konservator/sosialantroplog ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, men er også tilknyttet Det helsevitenskapelig fakultet UiT- Norges arktiske universitet. Stenvold skriver avhandling om tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms med fokus på de tvangsevakuertes levekår. Torsdag 12. september 2019 kommer Stenvold til biblioteket i Lyngen for å holde foredraget «På eget ansvar?» – tvangsevakueringen av Nord-Troms.
Arrangementet er en del av Nord-Troms museums 40-års feiring.
Enkel servering.

Velkommen!

Arrangør: Lyngen folkebibliotek i samarbeid med Nord-Troms museum, Lyngen kommune og Historielaget.

Pris/Billetter: Gratis

Kontaktperson: Åse Hansen

bibliotek@lyngen.kommune.no (Tlf: 40028550)