Gå til innhold
  • Samisk/kvensk turne med bokbussen til førskolebarn/1. klasse
  • Paaskiviikko-turne, årlig til 5. trinn
  • Forfatterbesøk
  • Lesekampanje – Les for svingende
  • Litteraturkasse om mobbing 5. trinn
  • Kontakt biblioteket for besøk, bokkasser, bokkoffert o.l