Gå til innhold

Nå kan alle barnehager, skoler og institusjoner i Nord-Troms låne bokkoffert på sitt lokale bibliotek.

En bokkoffert inneholder en illustrert barnebok, tilhørende leker og ting som samsvarer med bokas fortelling, en veileder med tips og ideer til bruk av boken og lekene.
Hvert bibliotek har to bokkofferter, en norsk og en samisk.
Koffertene med innhold skal bidra til begrepslæring, språkutvikling, samtaler, lytting og undring over alt som kan skje i bøkenes verden.

 

Felles låneregler for utlån av Bokkoffert

  • Utlånssted: biblioteket i kommunen
  • 2 mnd. lånetid
  • Kun til utlån til barnehager, skoler og institusjoner i kommunen
  • Vedlikehold av koffertene gjøres av bibliotekene

Aldersangivelsene er veiledende, fordi barn er forskjellige.
Kofferten kan brukes både opp og ned i alder – den voksne kjenner barnegruppen, vet hva som passer for sin gruppe.