Om biblioteket

Biblioteket ligger i Strandveien 16, ved siden av Lyngen kirke.