Prosjekter og partnere

Folkebibliotek som litteraturhus

Fylkesbiblioteket har fått midler fra Nasjonalbiblioteket til et treårig prosjekt: «Folkebibliotek som litteraturhus». Målet for prosjektet er å utvikle folkebibliotekene i Troms som litteraturhus i tråd med formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek. Tiltakene og aktivitetene i prosjektet skal foregå i bibliotekene, som skal få økt arrangør- og formidlingskompetanse gjennom prosjektet. Det legges opp til et systematisk arbeid med nettverksbygging, organisering og utvikling av kompetanse.

Les prosjektsøknadene på siden Prosjekter i Troms.